Klicka på träffar för att titta på vår resa med lyft din blick.

Och får ni även lite smak på likheter och olikheter mellan två närmiljöer/ bortamiljöer.

Lyft din blick är ett projekt genomförs av Studio Vadd, med stöd av Kulturrådet Skapandeskolan och Västra Göteborg 

Stadsdelsförvaltningen 2019.

© 2019 Studio Vadd

Kontakta oss