Ett gränsöverskridande projekt med närmiljö och arkitektur som tema

Lyft din blick är ett skapande skola projekt i Stadsdelen Västra Göteborg som genomförs av Studio Vadd, en interdisciplinär arkitektur- och designstudio. 

 

Västra Göteborg är en stadsdel med stor variation inom arkitektur, landskap och identitet. I syftet att bygga en bro mellan två områden, skapar projektet förutsättningar för en undersökning av närmiljön och kulturella utbyten. Det innebär ett möte mellan hemma och borta, en guidning av elever för elever.

 

Genom interaktiva arkitekturvandringar och skapande workshops lär sig eleverna kommunicera och diskutera sin närmiljö och arkitektur ur en kritisk synvinkel.

 

Projektet pågår under våren 2019, under åtta träffar med Kalvhagskolan klass 4 i Södra Skärgården och Tremastaren klass 4 i Kannebäck. Det hela avslutas med en utställning den 28:e Maj. 

 

Vi hoppas genom resa att lyfta din blick!

Vi vill också tacka eleverna och pedagoger från både klasserna!

Undrar ni något?

Kontakta oss

Lyft din blick är ett projekt genomförs av Studio Vadd, med stöd av Kulturrådet Skapandeskolan och Västra Göteborg 

Stadsdelsförvaltningen 2019.

© 2019 Studio Vadd

Kontakta oss