Upptäck hur två klasser och närmiljöer i Västra Göteborg 

möts under projektet

Lyft din blick är ett projekt genomförs av Studio Vadd, med stöd av Kulturrådet Skapandeskolan och Västra Göteborg 

Stadsdelsförvaltningen 2019.

© 2019 Studio Vadd

Kontakta oss