Tremastaren och Kalvhagskolan Köpstadsö och Styrsö
Tremastaren och Kalvhagskolan på Brännö och Asperö

Lyft din blick är ett projekt genomförs av Studio Vadd, med stöd av Kulturrådet Skapandeskolan och Västra Göteborg 

Stadsdelsförvaltningen 2019.

© 2019 Studio Vadd

Kontakta oss